» Leven na de sekte
Het leven na de sekte

---> TWEE NUTTIGE LINKS <---
De persoonlijke ervaring van: Marjolijn
'Het herstel'. Door L.J. Klik hier

***

Omgeving
Veel ouders, familieleden of vrienden moeten met lede ogen aanzien hoe hun pogingen om hun geliefde uit een sekte te bevrijden op niets uitlopen. Wanneer alle pogingen om een sektelid uit een groep te krijgen verloren moeite is gebleken, moeten de verwanten een innerlijke distantie scheppen. Men moet zich terugtrekken om nieuwe krachten op te doen om er zelf niet ten onder aan te gaan. Het kan zijn dat men moet afwachten tot zich tekenen voordoen die aantonen dat het ogenblik is aangebroken om weer op te treden. We dienen de hoop niet te verliezen want regelmatig verlaten sekteleden hun groep na 10 of 20 jaar op eigen kracht. In dat geval is het belangrijk dat het contact niet helemaal is verdwenen en dat er een minimum aan vertrouwen resteert want zonder het opvangnet van de familie is uittreden bijna een onmogelijke zaak. Veel ex-leden vinden, ondanks de ondersteuning, niet voldoende houvast in de buitenwereld en dienen tijdelijk gespecialiseerde of professionele hulp in te roepen.

Na uittreding
Het kan zijn dat ex-sekteleden na hun uittreding nog steeds geloven dat de sekte 'de waarheid' verkondigt en zij kunnen bij tijden overrompeld worden met schuldgevoelens jegens God of de groep. Sommigen zullen het net niet verkroppen dat zij werden gemanipuleerd en de beste jaren van hun leven aan een sekte hebben geschonken. Het is belangrijk dat wij luisteren naar hun verhalen en medeleven tonen. Wij moeten beseffen dat uit een sekte stappen even erg of nog traumatischer kan zijn dan het verwerken van een moeilijke echtscheiding. Jaren later zullen zij nog littekens vertonen en kunnen tv-beelden, krantenkoppen, sommige woorden, geuren en kleuren, hen aan hun vroegere leven doen terugdenken.

Weg anker
De ware aard van de zogenaamde vriendschappen binnen de groep wordt eerst onthuld nadat een gelovige de gemeenschap verlaten heeft. Tijdens hun lidmaatschap hebben ze dit wel eens zien gebeuren, maar het viel niet op omdat de zonden van de afvallige breed uitgemeten werden. Als degene het zelf overkomt ervaart hij de vernedering van niet meer gegroet te worden door zijn vroegere vrienden. Zijn huwelijk kan op spel komen te staan, zijn kinderen herkennen hem niet meer. Hij zal zich diep schamen voor de intieme geheimen die hij in momenten van vertrouwen aan de gemeente opgebiecht heeft. De uitgestotene voelt zich in een afgrond geworpen. Verstoken zijn van alle sociale kontakten, het leven te zien instorten, is een schokkende ervaring. De wanhoop waartoe het kan leiden is van een niet te onderschatten diepte. Het ex-lid wordt verbitterd en kan zelfs in een suicidale toestand geraken.

Herstel vertrouwen
Zo opgesomd zou de eerste reactie kunnen zijn om nooit tot een groep toe te treden. Laten we echter wel in gedachten houden dat het juist een uitdaging moet zijn om deze obstakels het hoofd te bieden om vruchten te plukken uit het samengaan met gelijkgestemden. Laat dus niet de moed varen en sluit u aan bij een groep die u het beste ligt. Een verliefd stel trouwt per slot rekening ook, zonder acht te slaan op alle echtelijke schipbreuken die ze om zich heen zien. Zij hebben genoeg liefde en vertrouwen om een duurzame gemeenschap met elkaar aan te durven zonder zich over de gevolgen te bekommeren. Zich betrokken voelen bij andere mensen leidt tot persoonlijke groei, als voorzien wordt wat het met zich meebrengt. De medemens houd je altijd een spiegel voor. Hoe meer men op eigen benen staat, hoe meer men de vruchten zal plukken van samenwerking met anderen. Bron: marjolicious.com

***

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Boekentip

JG uitspraak v/d maand

 • 'Uitsluiting heeft niets te maken met oordelen. Het is meer het 'uitvoeren van' een oordeel dat diegene heeft gekregen'.

ExJG uitspraak v/d maand

 • 'Toen mijn tante weg wilde, lieten ze haar bijna niet gaan. Ze stonden constant aan haar deur en bleven ook bellen en schrijven'.

Foto v/d maand

 • De doop.

JG op de radio

 • Klik hier voor het beluisteren van een radio-uitzending met een JG, betreft velddienst.

Wie ben ik?

 • Een aantal jaar geleden heb ik een hechte vriendschap verloren, zij is JG. Een andere vriendin is gelukkig een tijdje geleden wel uit een sekte gestapt. Van haar verhaal heb ik veel geleerd. Verder heb ik een relatie gehad met een ex-JG. Ik werd al vroeg met dit thema geconfronteerd. Mijn moeder groeide op in een sektarisch gezin, hetgeen veel invloed heeft gehad op mijn jeugd. In liefde, Marlies.

Brief v/d maand

 • Lieve Getuige, nooit zal ik jou kunnen overtuigen, dat hebben anderen al gedaan en ik weet dat ik maar ik ben, geen groep. Ik kan huilen om de pijn die jij nog niet begrijpt of kent, ik kan meevoelen met de vreugde die er ook is voor jou daar. Jij ziet het witte. Jij ziet dat prachtige koninkrijk, de vrede. Ik zie wat ervoor ligt en weet dat wat ervoor ligt daar zal blijven liggen. Met jouw enorm sterke hoop en jouw wilskracht vind je dat nu wellicht onzin. Ik bewonder je om je durf je ergens helemaal in te verliezen, maar ik bewonder niet hen die jou naar binnen zuigen en geheimen bewaren voor jou. Nare geheimen, 'expres-geheimen'.

  Lieve Getuige, mocht je ooit beseffen dat ik niet je 'mindere' ben... mocht je ooit beseffen dat 'de duivel' niet door mij heen spreekt... mocht je dat, en meer, beseffen... Als je je dan alleen voelt, in de kou, vol vragen en angsten... weet dan dat ik er voor je zal willen zijn. Dat mag je vragen. Al is het over vijf jaar. Al is het over twintig jaar. Mijn deur zal open staan voor jou.

  Lieve Getuige, je bent nu waardevol voor hen, een trofee, juist jij, met al je charisma en overtuigingskracht. Ze zullen vechten voor jou. Angst en schuldgevoelens bij jou zijn dan waarschijnlijk het gevolg. Je gaat twijfelen misschien, aan jezelf. Zeggen ze: 'Je snapt het nog niet'? Zeggen ze: 'Je was net op de goede weg, laat Satan je niet in bekoring brengen'? En vind jij dan weer je kracht, je eigen kracht, jezelf, of... Zie je hun kracht, hun weg, hun waarschuwingen?

Brief v/d maand, vervolg

 • Lieve Getuige, ik weet hoe het voelt om gemanipuleerd te worden en wat ik vooral daarvan heb geleerd, is dat ik het pas nadat het al jaren aan de gang was doorhad. Net als ik dacht: nu is de maat vol, dan deden ze weer iets aardigs. Net als ik dacht: dit klopt niet, dan lieten ze mij iets zien dat aan mij niet klopte. Zo duurde het voort en ik voelde me even goed als ik iets deed dat zij prettig vonden. Dan gaven ze me het gevoel dat ik goed bezig was. Totdat ik tot de onthutsende ontdekking kwam dat ik geen 'nee' mocht zeggen. Al zei ik 20 keer 'ja' - als er daarna een 'nee' van mij volgde dan leken die keren 'ja' niet meer voor ze te bestaan. Weg. Weg moeite, weg goede bedoelingen. Zij vonden alleen maar dat ik goed bezig was als ik deed wat zij goed vonden.

  Lieve Getuige, ik heb mezelf nu weer meer teruggevonden. Ik ben bang soms nog. Dan zie ik dat ene paar ogen, die me zo kil hadden aangekeken. Of ik hoor die ene stem, die me zei dat ik erg beschadigd zou zijn en ik haar leiding nodig zou hebben om er bovenop te komen. Dan voel ik me klein. Een schaduw van wie ik was, of dacht dat ik was. Maar dan kijk ik naar hoe ik mijn eigen leven steeds meer heb ingericht en ik denk aan de liefdevolle mensen om me heen. Daarbij voel ik dankbaarheid en vrijheid. De mensen die ik nu om mij heen heb houden van mij, los van wat ik doe of niet doe. Ze zullen nooit hun deur voor mij sluiten en mij vertellen dat ik er niet meer toe doe, dat ik afval voor hen ben. Nooit, het komt niet in ze op, want ze houden van mij.

  Lieve Getuige, er is maar een persoon die is zoals ik ben, en maar een persoon die doet wat ik doe. Wie ben jij? In liefde, Marlies.